logo nationalpark partner logo-nationalpark-partner
  • Naturbeskyttelsesorganisationer

    På oplevelsesrejse i naturen: Vores ranger og naturbeskyttelsesorganisationernes medarbejdere tager sig af Nationalparken og kender denne som deres egen lomme. Glœd dig til en tur i Vadehavet med en naturvejleder og ekskursioner med fuglekender, klittvandringer, guidet ture i saltengene og ledsagede skibsture. I Nationalparkens infocentre kan du derudover finde historien bag hvordan Vadehavet opstod, den økologiske sammenhœng og meget mere. Mere her...